Onze mensen

opbouwwerkers
Onze buurt- en opbouwwerkers

Buurt- en opbouwwerkers

Buurt- en opbouwwerkers ondersteunen bewoners in gemeenten, wijken, buurten en straten bij het aanpakken van problemen of het realiseren van wensen in de eigen leefomgeving. Dergelijke problemen hebben vaak te maken met wonen en samenleven. De buurt- of opbouwwerker geeft dan advies over werkwijze of aanpak, bemiddelt en stimuleert de bewoners om zelf actief bij te dragen aan de verbetering van de situatie.

Buurt- en opbouwwerkers hebben veel contacten in de wijk: met bewoners, scholen, buurthuizen, verenigingen, organisaties en lokale overheden. Als bewoners een probleem signaleren, weten zij de juiste personen te vinden die kunnen helpen bij het oplossen van het probleem. Deze werkers zijn onmisbare schakels in samenlevingskwesties dankzij hun onafhankelijke positie, hun kennis van werkwijzen en procedures van overheden, hun inschatting van belangen en knelpunten, en hun ervaringen en inzichten in het ondersteunen van groepen bewoners.

Centrale hoofdzetel

De meeste buurt- en opbouwwerkers werken op locatie in de gemeente waar ze actief zijn. De directie, stafmedewerkers, projectleiders en het secretariaat van RIMO Limburg werken op de centrale hoofdzetel in Heusden-Zolder. Ook  opbouwwerkers met een gemeenteoverstijgend werkgebied, werken doorgaans vanuit de hoofdzetel. 

Dagelijks Bestuur

 • Ivo Clerix, voorzitter
 • Gwen Verhulst, ondervoorzitter
 • Liesbeth Geybels, algemeen directeur

Raad van Bestuur

 • Ivo Clerix, voorzitter
 • Gwen Verhulst, ondervoorzitter
 • Marcel Kerff
 • Sara Coemans
 • Hilde De Wilde 
 • Zohra Nidlahcen
 • Dirk Vandecruys
 • Erwin Vanham
 • Charlotte Desiron
 • Deniz Ates
 • Marleen Peeters
 • Stef Vandebroek (adviserend)