10 beleidsvoorstellen van Onder Ons Sint-Truiden in beeld

Hulpverlening is in eerste plaats communicatie, verbindende communicatie

In de inloop van inloophuis Onder Ons werden regelmatig signalen opgevangen over hoe moelijk mensen het hadden om de stap naar het OCMW te zetten en het gevoel dat mensen sneller werden geholpen als er een opbouwwerker van Onder Ons meeging.  Bij Onder Ons stelde men zich hier vragen bij en wilden ze hier iets aan doen.  Begin 2014 werden een 10-tal mensen samengebracht en zo startte de werkgroep 'Maatschappelijke dienstverlening'.

Er werden collages gemaakt om een beeld te krijgen van hoe iedereen aan tafel het OCMW zag en er werd nagegaan hoe goed men het hulpverleningsaanbod in Sint-Truiden kende.  Vervolgens hebben ze aan de hand van de hulpverleningscirkel de werking van het OCMW bekeken, van preventie tot nazorg.  De drempels die mensen ervaarden werden bekeken, maar ook de goede punten werden benoemd.

Hieruit kwamen een aantal vragen naar boven, die tijdens verschillende dialoogmomenten met het OCMW werden besproken.  De groep vond het fijn dat ze altijd antwoord kregen op hun vragen, zeker ook op de moeilijke. Er werd telkens de moeite genomen om altijd alles uit te leggen.

Na alle bemerkingen en verhalen te hebben verzameld is de werkgroep op zoek gegaan naar beleidsvoorstellen die ze naar voor wilden brengen, en na een oefening in belangrijkheid zijn ze tot 10 voorstellen gekomen.  Deze voorstellen blijken niet enkel van toepassing te zijn op het OCMW, maar ook op het brede hulp- en dienstverleningsaanbod. 

Van deze voorstellen werden 10 postkaarten gemaakt die op grafische wijze weergeven waar elk voorstel voor staat.  Wij delen met plezier deze prentkaarten met u in dit beeldverhaal.

Meer weten over de prentkaarten of voor de gedetailleerde tekst bij de aanbevelingen, neem dan gerust contact op met Nathalie.

 

Projecten