Nieuws

Open brief voor nieuwe besturen
20/12

Beter woonbeleid gevraagd

Momentum voor sterk lokaal sociaal beleid
Momentum voor sterk lokaal sociaal beleid
10/12

RIMO Limburg helpt vorm geven aan armoedebestrijding op lokaal niveau

Limburgs Talent in Onderwijs
Limburgs talent in onderwijs
30/11

Inspiratiedag met focus op diversiteit, meertaligheid en ouderbetrokkenheid

Project ‘wij-zij’-denken brengt dialoog op gang
Wij-zij-denken
14/11

Scholieren leggen traject af naar meer samenhorigheid

Zoveel culturen, fantastische buren!
Filmproject Waterschei
30/10

Goede burencontacten in beeld

Geestelijke gezondheid en armoede
Ondersteuningsinitiatieven geestelijke gezondheid en armoede
30/10

Pilootprojecten om drempels te verlagen

Terugblik: Werelddag van verzet tegen armoede
Werelddag van verzet tegen armoede
30/10

Terugblik op de 20ste editie

Kinderen uit Steenveld leren coderen en programmeren
Workshops digitale vaardigheden in Steenveld
30/10

Leertraject digitale vaardigheden i.s.m. PXL

In beeld: Week van Verbondenheid
wvv
01/10

Een greep uit de RIMO-activiteiten i.k.v. de Week van Verbondenheid

Brief aan de nieuwe burgemeester
01/10

Ga eens koffie drinken met Mohammed, Maureen of Mia

Pagina's