Barbara Argentini, buurtwerker in Winterslag

Barbara Argentini
Het leven zoals het is ... opbouwwerker

Barbara Argentini: 'Ik werk al 18 jaar als buurtwerker in Buurthuis 'Passerel' in de Genkse wijk Winterslag.  Ik sta vooral in voor de wijk en bewoners van de zogenaamde 2de en 4de tuinwijk in Winterslag, maar uiteraard is iedereen welkom in ons buurthuis.  Ik wil het samenleven van alle buurtbewoners in de tuinwijken bevorderen zonder onderscheid in ras, nationaliteit, godsdienst, geslacht of leeftijd.'

Een werkdag van Barbara

9u - Ik open het buurthuis en begin met mijn administratie: ik overloop mijn mailbox, typ een verslag van een vergadering uit, vul de boekhouding aan, werk verder aan een dossier ...

10u - Ik ga op pad in de wijk en leg enkele huisbezoeken af: bij nieuwe bewoners, bij senioren, op vraag ...  Zo kan ik de problemen in de wijk detecteren en opvangen.

11u - Er staat een vergadering op de agenda of ik doe inkopen voor een activiteit in het buurthuis.

13u - Ik houd permanentie in het buurthuis.  Ik overleg met de vrijwilligers en PWA'ers die er werken over een activiteit die we binnenkort organiseren.  Een bewoner komt huisvuilzakken kopen, andere bezoekers help ik met het invullen van formulieren.  Enkele mensen komen aankloppen met een probleem.  Sommige problemen kan ik zelf oplossen, voor andere problemen moet ik hen doorverwijzen naar diensten of organisaties.

17u - Vandaag kan ik om 17u mijn werkdag afronden, maar heel regelmatig staan er avondvergaderingen in mijn agenda.

Barbara's moeilijkste moment

Barbara: 'Enkele keren werd ik geconfronteerd met mishandeling bij gezinnen in de wijk.  Vooral kindermishandeling raakt me ontzettend diep.  Als buurtwerker moet je dan stappen ondernemen die de familie niet altijd even aangenaam vindt.'

Projecten