Buurtwerker Femke bezoekt alleenstaande ouders met minirechtenbrochure

Eenoudergezinnen zijn een extra kwetsbare groep. Het armoederisico ligt er veel hoger dan bij de gemiddelde bevolking. Alleenstaande ouders worden geconfronteerd met een resem moeilijkheden: combinatie werk-gezin, te dure gezondheidszorg, hoge schoolkosten, opvangmoeilijkheden, een beperkt netwerk ... Deze gezinnen moeten het hoofd bieden aan een opeenstapeling van moeilijkheden op diverse domeinen van het dagelijks leven. Stad Genk en RIMO-buurtwerker Femke Croux besteden extra aandacht aan mogelijke signalen bij contacten met eenoudergezinnen.

Minirechtenbrochure

Femke Croux: ‘In Kolderbos, een sociale woonwijk in Genk, wonen er heel wat eenoudergezinnen: zo’n  8% van de gezinnen in de wijk. Vanuit de dienst wijkontwikkeling en het buurtwerk van RIMO Limburg hebben we een minirechtenbrochure op maat gemaakt voor alleenstaande ouders uit de wijk. Dat gebeurde in samenwerking met het OCMW van Genk. Deze brochure bevat extra informatie over de voordelen waar alleenstaande ouders beroep op kunnen doen, zowel wijkgebonden als niet-wijkgebonen.

Huisbezoeken bij alleenstaande ouders

In de afgelopen maanden ging ik samen met wijkmanager Jo op huisbezoek bij alleenstaande ouders in Kolderbos. Zo bezochten we een heel aantal mama’s die er alleen voor staan bij het opvoeden van de kinderen. We bezorgden tijdens die huisbezoeken het boekje met rechten en diensten die hen het leven gemakkelijker kunnen maken en lichtten het toe. En we luisterden ook naar de verhalen die ze ons vertelden. Zo pikten we signalen op over eventuele behoeften bij eenoudergezinnen. Wijzelf leerden zo heel wat nieuwe mensen kennen. En degenen die we bezochten, zijn nu wat wijzer over alle diensten en voordelen waar ze recht op hebben.

Veerkracht

We merken dat alleenstaande ouders hun vrije tijd indelen in functie van hun opgroeiende kinderen en weinig tijd hebben voor zichzelf en dat de combinatie werken en zorgen voor hun gezin niet evident is. We stellen intussen gelukkig ook wel vast dat deze mensen creatief zijn in het zoeken naar oplossingen. Tot slot is het ook opvallend hoeveel veerkracht we aantroffen bij deze groep mensen.

Kinderrechtenonderzoek

Wist je trouwens dat je ook een heus kinderrechtenonderzoek kan laten uitvoeren om te weten of je werkelijk alle rechten uitput? Als je dat wil en kinderen onder de 12 jaar hebt, kan je in Genk een beroep doen op Cindy Serrani. Zij is het aanspreekpunt kinderrechten voor Genk. Op basis van jouw specifieke gezinssituatie maakt zij een rapport op met al je rechten.’

Projecten