Campagne Ieders Stem telt

Campagne Ieders stem telt
Campagne Ieders stem telt

De sector samenlevingsopbouw gaat naar aanleiding van de lokale verkiezingen op 14 oktober 2018 opnieuw van start met de campagne 'Ieders Stem Telt'.  Deze campagne zet sociale thema's hoger op de politieke agenda en laat de stem van maatschappelijk kwetsbare burgers weerklinken.  RIMO Limburg coördineert het project in Limburg.  Samen met een 25-tal partners werken we aan een prioriteitennota om lokale besturen te inspireren werk te maken van armoedebestrijding.

 

Activiteiten

 

Prioriteiten en lobbywerk

We gaan met de prioriteitennota langs de lokale partijsecretariaten en leggen onze beleidsaanbevelingen voor aan politici.

 

Vorming over verkiezingen

We bieden vormingsmomenten aan over de verkiezingen van 14 oktober 2018 vor maatschappelijk kwetsbare groepen over de verschillende parlementen, politieke partijen, geldig stemmen en de democratische rechtsstaat.

 

Trefdagen Ieders Stem Telt

We blijven de resultaten van Ieders Stem Telt 2018 opvolgen en gaan in dialoog met lokale besturen zodat zij in hun meerjarenplannen een topprioriteit van armoedebestrijding maken.

 

Websites: www.iedersstemtelt.be en http://www.samenlevingsopbouw.be/in-de-kijker

 

 

Projecten