Cultuurcafé verlaagt drempels

Op dinsdag 15 januari van 18 tot 20u vindt het eerste cultuurcafé plaats in CC Leopoldsburg. Met dit initiatief wil armoedevereniging Ons Centrum de kloof tussen cultuur en maatschappelijk kwetsbaren verkleinen.
 

Toegankelijk vrijetijdsaanbod

Hoe toegankelijk is het lokale vrijetijdsaanbod? Met die vraag stapte Ons Centrum enkele maanden geleden naar de lokale dienst Vrije Tijd. Voor mensen in armoede is het immers niet vanzelfsprekend om de weg te vinden naar het vrijetijdsaanbod. Zowel de kostprijs als de zoektocht naar informatie vormen vaak te hoge drempels. Opbouwwerker Karima Boutliss, vrijwilligers van Ons Centrum en lokale ambtenaren kwamen al brainstormend op het idee om cultuurcafés te organiseren.

Lege zitjes voor  1 euro

CC Leopoldsburg organiseert voortaan elke 1ste dinsdag van de maand een cultuurcafé. Bezoekers krijgen er een voorstelling van het maandelijkse cultuurprogramma, gemeentelijke evenementen, verenigingen, adviesraden ... Ondertussen kunnen ze genieten van een hapje en een drankje voor 1 euro. Mensen die een vrijetijdspas of leefloon hebben of een voedselpakket ontvangen, kunnen daarna voor 1 euro een ticket kopen voor nog resterende lege zitjes bij bepaalde voorstellingen.

Uniek in Limburg

Met dit unieke initiatief in Limburg verlagen we voor mensen in armoede de drempel om deel te nemen aan het vrijetijdsleven. We brengen mensen samen in een gezellige sfeer en creëren meer verbinding tussen mensen en de cultuursector.

Projecten