Iedereen gelijk voor de wet? Blijkbaar niet …

Op 9 februari 2017 stemde het federaal parlement de nieuwe Vreemdelingenwet. Volgens staatssecretaris Theo Francken maakt deze wet het makkelijker om vreemdelingen die een gevaar voor de nationale veiligheid vormen het land uit te zetten. Samenlevingsopbouw maakt zich zorgen. Voor sommigen van haar werknemers en voor de doelgroepen in de projecten komt deze wet wel erg dicht op hun vel.

Strikt genomen betekent dit bijvoorbeeld dat 1/3 van de personeelsploeg van Samenlevingsopbouw Antwerpen stad zonder enige vorm van proces uitgewezen kan worden, gewoon op basis van afkomst. Probeer met die wetenschap in het achterhoofd als buurt- of opbouwwerker maar eens te werken aan verbondenheid.

Een beleid dat grondrechten als vertrekpunt neemt, en behoorlijke huisvesting, onderwijs, sociale zekerheid en werk garandeert voor alle onderdanen is een betere waarborg, ook voor de nationale veiligheid.