Installatie 100% Genks

Zoveel culturen, fantastische buren ... Als opbouwwerker in de Genkse tuinwijk Waterschei ving Emine Sahin ontzettend veel verhalen op over goede buren. Stilaan groeide het idee om al die fijne burencontacten in beeld te brengen. Samen met wijkmanager Luc Dirkx bracht Emine honderden buren samen in kleinere en grotere groepjes. Voor de camera vroegen ze hen wat goede buren zijn voor hen betekent.


Kleine en grote verhalen

  • Kijken of de rolluiken wel elke dag omhoog gaan
  • De verkeerde post in de juiste brievenbus stoppen
  • Samen zoeken naar een verloren gelopen huisdier
  • Helpen als de auto in panne staat
  • Een zieke buur naar de dokter rijden
  • De buurvrouw naar het ziekenhuis brengen om te bevallen …
     

Interactieve installatie

Het resultaat is 100% Genks: een interactieve installatie op de Grote Markt. De opvallende installatie toont de ziel van een stukje Genk. Ze nodigt  voorbijgangers uit om te kijken en te luisteren naar de verhalen uit een multiculturele wijk. De verhalen illustreren dat samenleven tussen mensen met een verschillende achtergrond, cultuur, leeftijd … vaak vanzelf gaat. 

 

Projecten