Materialen Inspiratiedag Armoedebestrijding

inspiratiedag_lokale_armoedebestrijding

Samen met gouverneur Herman Reynders trakteerde RIMO Limburg 80 burgemeesters, schepenen, diensthoofden en lokale ambtenaren op een inspiratiedag vol good practices. 
 

Onder het motto 'Samen sterk werk maken van armoedebestrijding' pitchten medewerkers van Brede School De Terrilling, Buurtgerichte zorg, Depot Margo, Domo Hasselt, Kind en Taal vzw, Horizont vzw ... hun project.
 

Materialen Inspiratiedag

>> Download hier de presentaties van de inspiratiedag.

 

Inspirerende goede praktijken

 • Armoedetoets
  Met de armoedetoets voor lokale besturen verhoogt RIMO Limburg de aandacht voor armoedebestrijding bij gemeentelijke diensten. Samen met partners screen je beleidsmaatregelen op hun impact voor mensen in armoede.
   
 • Brede school De Terrilling
  Brede school De Terrilling in Beringen-Mijn organiseert drempelverlagende vrijetijdsactiviteiten voor buurtkinderen vlak na de schooluren. Zo ontdekken kinderen nieuwe talenten, ontwikkelen ze zich breed en leren ze kinderen uit de buurt beter kennen. 
   
 • Buurtgerichte zorg
  Met het samenwerkingsmodel ‘Buurtgerichte zorg’ stimuleren we zorgzame buurten: buurten waarin iedereen zich thuis voelt, waarin buurtbewoners elkaar helpen, professionele hulp dichtbij is en het zorgaanbod afgestemd is op de noden van de buurt.
   
 • Sociaal distributieplatform Depot Margo
  Depot Margo helpt kwetsbare Limburgers aan voordelige gezonde voeding en kwaliteitsvolle verzorgingsproducten. Depot Margo verzamelt overschotten in winkels en magazijnen, en verdeelt ze via organisaties die aan armoedebestrijding doen.
   
 • Sociaal vitaal minimum - Oudsbergen
  Heel wat gemeenten in Noord-Limburg passen het sociaal vitaal minimum toe om te zorgen voor een leefbaar inkomen voor OCMW-cliënten. De financiele steun houdt rekening met de werkelijke levenskost van een gezin.
   
 • Betaalbaar wonen anders bekeken
  RIMO Limburg ging op zoek naar oplossingen voor de nijpende woonproblematiek van maatschappelijk kwetsbaren. Een kersvers E-book inspireert met een innovatieve kijk op betaalbaar en succesvol wonen.
   
 • Gezinsondersteuning - Domo Hasselt vzw
  Domo Hasselt biedt laagdrempelige preventieve gezinsondersteuning aan huis bij kwetsbare gezinnen met kinderen tot 12 jaar, ook tijdens de zwangerschap. 1 vrijwilliger ondersteunt 1 gezin gedurende een langere tijd. 
   
 • Gezinsondersteuning - Kind en Taal vzw
  Kind en Taal verbetert de onderwijskansen bij kinderen. Ze stimuleert ouder-kind interactie, bevordert de taal- en denkontwikkeling en biedt opvoedingsondersteuning in een stimulerend gezinsklimaat.
   
 • Vrijetijdsparticipatie - Horizont vzw
  Horizont maakt vrijetijdsbesteding toegankelijk voor mensen met een beperkt budget. Ze vormt een partner voor lokale netwerken vrijetijdsparticipatie en ondersteunt lokale besturen bij de uitrol van de Vlaamse Uit-Pas