Materialen van de Inspiratiedag

185 deelnemers gingen naar huis met een rugzak vol tips, fijne ontmoetingen en veel inspiratie!
Kon je er niet bij zijn? Of wil je de presentaties nog eens bekijken?
 

Krachtlijnen van het sociaal werk
Prof. Koen Hermans, Doctor in de Sociologie (KU Leuven)

Dienstverlening op maat via buurtgerichte zorg en basisvoorzieningen
Katleen Caymax, Geert Desmet, vrijwilliger van SOMA vzw

Buurtgerichte zorg en basisvoorzieningen verbeteren de toegankelijkheid en kwaliteit van het lokale hulp- en dienstverleningsaanbod.
 
Binnen het samenwerkingsmodel ‘Buurtgerichte zorg’ detecteren speciaal opgeleide vrijwilligers proactief zorgnoden bij kansengroepen (ouderen, alleenstaanden …) tijdens huisbezoeken. Professionele zorgverleners volgen de (in)formele (zorg)vragen uit de gesprekken op. Ze informeren inwoners over hun rechten en verwijzen hen gericht door naar de bestaande hulp- en dienstverlening.
 
Basisvoorzieningen zijn laagdrempelige onthaalpunten voor ontmoeting, vrijetijdsbesteding, vorming en belangenbehartiging. Mensen vinden er gemakkelijk de weg naar de formele hulp- en dienstverlening.

Sterk, sterker, sterkst … krachtvoer voor buurten
Ellen Hendrix, Patrick Moons, Emine Sahin, Luc Dirckx (wijkmanager Stad Genk)

De opbouwwerkers van RIMO Limburg werken in divers samengestelde buurten in Genk, Beringen, Houthalen-Helchteren en Tongeren. We lichten toe hoe ze een langetermijnvisie ontwikkelen voor de buurt, hoe ze goede burencontacten in beeld brengen en bewoners toeleiden naar het dienstverleningsaanbod. Samenwerken, laagdrempeligheid en aanwezigheid in de buurt zijn sleutelwoorden.

Bruggen bouwen tussen ouders, scholen en lokaal beleid
Katrien Franssens, Greetje Swerts, Diane Lemmens, Anna Dieltjens, Arif Akgönül (LOP Sint-Truiden)

Onderwijs als hefboom om uit de armoede te geraken: een uitdaging voor scholen én kwetsbare ouders. Gelijke onderwijskansen en onderwijsrechten zijn niet vanzelfsprekend. Onze onderwijsopbouwwerkers in Hasselt en Leopoldsburg werken versterkend en verbindend naar kwetsbare ouders, de school én de lokale gemeenschap. Via samenwerking vergroten ze de ontwikkelingskansen van leerlingen en de ouderbetrokkenheid. Bovendien ondersteunen ze het leerkrachtenteam.

Een Brede School leidt kinderen uit kansarme gezinnen naar het reguliere vrijetijdsaanbod om talenten te ontdekken, zelfvertrouwen te vergroten, sociale vaardigheden te oefenen … Brede School De Terrilling in Beringen-Mijn is een samenwerkingsverband met 3 wijkscholen, stadsdiensten, sportclubs en andere organisaties in de wijk. Samen helpen ze kinderen met een eigen laagdrempelig naschools aanbod vlak na de schooluren. Ze leiden kinderen ook actief toe naar lokale sportclubs via huisbezoeken en sociale media.

Een thuis voor iedereen: preventie en aanpak van dak- en thuisloosheid
Rudi Bloemen, Nathalie Pirenne, Theo Christoffels (CAW Limburg/LISS)

In Sint-Truiden ijvert armoedevereniging OnderOns voor betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting voor kwetsbare huurders, dak- en thuislozen. De opbouwwerker en vrijwilligers bemannen het laagdrempelige ‘Infopunt wonen’ en reiken daklozen enkele basisvoorzieningen aan via de ‘Frisse wind’.

OnderOns heeft door de veelvuldige contacten voeling met de onderkant van de woningmarkt, waardoor OnderOns een waardevolle gesprekpartner voor het (lokaal) beleid is. De armoedevereniging werkt nauw samen met Cabrio: een samenwerkingsverband tussen stad Sint-Truiden, OCMW, CAW, CAD, Limburgs Straathoekwerk en Reling. Verschillende hulpverleners bundelen de krachten om daklozen weer bij de samenleving te betrekken.