Muurkunst in wijk Paspoel 2

De sociale woonwijk Paspoel 2 in Tongeren bestaat uit verouderde woontorens. 1 voor 1 worden deze appartementsblokken gesloopt en vervangen door moderne laagbouwappartementen. Ondertussen mogen de kinderen van de wijk zich creatief uitleven in een leegstaand appartement. 

Elke zomer komt er een mobiele speelpleinwerking naar de Tongerse wijk Paspoel 2. In de wintermaanden vinden er winteractiviteiten van de buurtwerking en welzijnsschakels plaats. Opbouwwerker Katrien Swennen kwam op het idee om een bijzondere winteractiviteit voor de kinderen organiseren: een muurkunst-project in een leegstaand appartement.

Opbouwwerker Katrien: 'Mijn collega's in Meulenberg startten vorig jaar met een crea-atelier in een appartement dat gesloopt zou worden. Het was een groot succes: de kinderen leerden zich creatief uiten en ontdekten talenten, de ouders en bewoners van de appartementen leerden elkaar beter kennen. Dat bracht me op het idee om iets gelijkaardigs in Paspoel 2 op te zetten. Ik sprak Woonzo, de sociale huisvestingsmaatschappij die eigenaar is van de woontorens en de bouwwerken uitvoert, erover aan en zij stonden ervoor open. Daarop trok ik naar welzijnsschakel De Schakelaar en de jeugddienst van Tongeren om te horen of zij interesse hadden om mee te werken. De jeugddienst kon schildermateriaal leveren en De Schakelaar wilde mee helpen met de begeleiding van de kinderen.

Workshops

In februari gingen we van start met een workshopreeks. Een 15-tal kinderen uit de wijk tussen 5 en 12 jaar stonden te trappelen om mee te doen. De eerste samenkomst was een brainstormsessie: op papier tekenden ze hun ideeën uit. Tijdens de tweede workshop trokken we naar het leegstaand appartement en keken we hoe we de ruimte konden invullen met de ideeën die de kinderen op papier gezet hadden. Daarna gingen we enkele woensdagnamiddagen met penselen en verf aan de slag. De kinderen vonden het geweldig. Toen ze hoorden dat ze ook in de volgende te slopen woontoren een appartement mochten beschilderen, reageerden ze heel enthousiast. 

Toonmoment

Afgelopen weekend hielden we een tentoonstelling voor ouders en bewoners. De kinderen waren trots dat ze hun werk eindelijk aan het publiek mochten tonen. Enkele vrijwilligers uit de wijk hadden het appartement mooi opgeruimd en gepoetst, en zorgden voor hapjes en drankjes voor de bezoekers.

Fietslessen

Ook de volgende maanden zijn er activiteiten speciaal voor de wijkkinderen. Deze zomer startten we met fietslessen in de wijk en we helpen mee aan de opstart van een Fietsbib. De stad Tongeren wil namelijk een fietsuitleendienst voor kinderen uitbouwen. Kinderfietsjes zijn niet goedkoop en kinderen groeien snel. In de Fietsbib kunnen ze een fietsje uitlenen en inruilen voor een groter fietsje als ze het ontgroeid zijn. Met het opbouwwerk willen we de opstart helpen faciliteren. Onze fietslessen sluiten daar mooi bij aan.'