Op projectbezoek in "de Tussenvoorziening" - Utrecht

Woonwerking Onderdak op projectuitwisseling
Op bezoek bij nachtopvang NOIZ

Op 10 november trokken enkele vrijwilligers van onze woonwerking Onderdak (Sint-Truiden), samen met nog een viertal anderen die op één of andere manier met wonen en/of daklozen werken, op bezoek naar 'de Tussenvoorziening' in Utrecht.  De vrijwilligers van Onderdak geven ons hun kijk op dit boeiend en leerrijk bezoek.

Wendy vertelt:

We gingen op werkbezoek bij enkele opvanginitiatieven voor daklozen van de Tussenvoorziening.  Onder begeleiding van een ex-dakloze werden we doorheen de dag geloodst naar verschillende opvanginitiatieven.

Zo bezochten we eerst "NOIZ", dit is een nachtopvang in zelfbeheer.  De NOIZ wordt beheerd door ex-daklozen.  De gasten die er verblijven kunnen er helpen met allerhande dagtaken zoals koken, de kantine runnen, schoonmaken van het pand, ...  Hygiëne staat er hoog in het vaandel.  Om alles vlot te laten verlopen, wordt aan de gasten een lijst bezorgd van de consequenties als ze hun taken niet naar behoren uitvoeren.  Dat gaat bijvoorbeeld over de kantine die 's avonds dicht blijft of het serveren van een simpeler maaltijd of verblijven in minder schone kamers, enz...  Opvallend is ook de mogelijkheid om er enkele daklozen met een hond op te vangen.  Honden worden 's nachts in een bench naast het bed geplaatst.

We zetten onze tocht verder naar "MAJELLA WONEN", een project van mixed wonen.  Dit project biedt huisvesting aan een 35-tal daklozen in enkele appartementsblokken.  Gedurende 3 jaar krijgen ze begeleiding, die geleidelijk aan wordt afgebouwd, om daarna weer het heft in eigen handen te nemen.  In dezelfde woonblokken wordt ook huisvesting verschaft aan een 35-tal mensen die op de wachtlijst stonden voor een sociale woning.  Het zijn huurders die bewust kiezen voor deze vorm van wonen en die een bijdrage willen leveren aan het creëeren van een aangename en gezellige woonomgeving.  Het is tevens de bedoeling dat sterkere huurders de zwakkeren versterken.

In de namiddag zetten we onze ontdekkingstocht verder, richting "SLEEP-INN".  Dit is een nachtopvang (bed, brood, bad) voor dak- en thuislozen.  In tegenstelling tot de NOIZ - die beheerd wordt door ex-daklozen - wordt de SLEEP-INN gerund door welzijnswerkers met een luisterend oor en met oog voor de aanpak van problemen.  's Avonds kunnen daklozen er ook terecht in een sociaal restaurant.

En hop, sneller dan verwacht, begeleidde onze gids ons al naar onze laatste bezchte locatie "DE STEK", een 24-uren opvanginitiatief voor daklozen met een harddrugs- of alcoholverslaving.  In DE STEK bieden ze passende zorg en opvang aan verslaafden die (nog) niet terecht kunnen in een zorg- of wooninstelling.  In DE STEK zijn ook 2 gebruikersruimtes achter glas, voorzien van een tafel en een paar stoelen: in 1 ruimte mag alcohol (enkel bier) gedronken worden en in de andere ruimte mogen er hard-drugs gebruikt worden.  Door het feit dat ze hier onder toezicht gebruiken, is het gebruik op straat aanzienlijk verminderd en het aantal gasten met een verslaving sterk gedaald.  De begeleider vertelde ons dat dit te wijten is aan het feit dat er binnen de STEK een soort structuur wordt aangeboden.  Ook verhoogt het de kans dat ze verder geraken, stabiliseren, een opleiding aanvatten of zelf beheerder (vrijwilliger) worden in een opvanginitiatief."

 

Lieve voegt er aan toe wat het bezoek aan de TUSSENVOORZIENING voor haar betekende:

Al heel lang ben ik ana het dromen en fantaseren over hoe er op een menselijke manier kan voor gezorgd worden dat daklozen niet buiten moeten slapen.  Ik ben ervan overtuigd dat ieder mens 'rechten' heeft.  En dat ook daklozen - ongeacht de oorzaak van hun dakloosheid - minimaal het recht moeten hebben op een 'bed, bad en brood'.  Ik verheugde me er erg op om in Utrecht een kijkje te gaan nemen want ik wilde weten hoe ze daar daklozen opvangen en ermee omgaan. 

De Tussenvoorziening in Utrecht was in mijn ogen een voorbeeld van hoe het kan!  Hun werking is gebaseerd op warmte, menselijjkheid, samenwerking en respect.  En dat het werkt is bewezen.  Terwijl een aantal jaren geleden nog een 300-tal daklozen ronddoolden in de stationsbuurt, zijn ze nu op één hand te tellen.  Niemand moet in Utrecht nog langer op straat slapen, tenzij ze er zelf voor kiezen.

De uitstap was voor mij leerrijk.  Het stemt mij hoopvol dat voor vele daklozen een droom werkelijkheid kan worden.

 

André vult aan:

Ik vond het bezoek geweldig.  We werden warm onthaald.  Wat ik daar allemaal heb gezien, was voor mij een unieke ervaring: werkelijk dag en nacht verschil met België.

 

Magda merkt op:

Wat mij ook is bijgebleven is dat er in Utrecht opvang is voorzien voor alle daklozen.  Er bestaan aparte opvanginitiatieven voor gezinnen, vrouwen, prostituées, daklozen uit de Stationsbuurt, mensen zonder papieren, verslaafden, ...  Een unicum!

De prijs van de opvang ligt tussen € 3,50 en € 4,50 per nacht en is dus betaalbaar.  In geval van een schorsing (time-out) in een opvanginitiatief komt de dakloze niet op straat te staan maar wordt overnachting gezocht in een ander opvanginitiatief.  

Elke dakloze in Nederland heeft ook recht op een daklozenvergoeding.

Projecten