Project ‘wij-zij’-denken brengt dialoog op gang

Wij-zij-denken
Minder 'wij-zij'-denken, meer dialoog

In het Spectrumcollege Beringen nam een groep leerlingen dit najaar deel aan het project 'wij-zij' denken.  Het project werd opgestart door drie Beringse vrouwen die in onze samenleving, maar ook in de school en de klas, het wij-zij-denken zagen toenemen. Vanuit de bezorgdheid over dit thema hebben Yasemin, Hatice en Sema de handen in elkaar geslagen. Zij wilden het samenhorigheidsgevoel bij jongeren versterken. En voor hen is de school dé plek om hiermee aan de slag te gaan. Na zorgvuldig overleg met de directies van het Spectrumcollege werd besloten om het project ‘wij-zij denken’ op te starten met de leerlingen van de derde graad.


Ondanks het gevoelige thema schreven 35 leerlingen zich in voor een traject van drie sessies. Tijdens deze sessies gingen de leerlingen in dialoog met elkaar over onderwerpen zoals vooroordelen, gevoelens, diversiteit op school en in de samenleving. Ondersteund door begeleiders en met behulp van gespreksmethodieken werd de nodige ruimte en veiligheid gecreëerd om samen dieper in te gaan op al de onderwerpen die aan bod kwamen.

Samen zoeken naar oplossingen

"De positieve evolutie was mooi om te zien. De leerlingen konden op een respectvolle manier meer begrip opbrengen voor elkaar en luisteren naar elkaars meningen. Vooroordelen zijn afgenomen. Dit heeft geresulteerd in de ontdekking dat zij toch wel meer gemeenschappelijkheden hebben dan verwacht. Op de laatste sessie zijn er rondetafelgesprekken geweest over vier belangrijke thema's zoals taal, diversiteit, verbondenheid en 'wat neem ik mee? '. De focus lag hierbij vooral om samen te zoeken naar oplossingen. Wat en hoe kunnen wij als groep of individu hierin een bijdrage leveren? Wat zou de school hierrond kunnen doen?" (Yasemin Soysal, integratiemedewerkster gemeente Ham)

De resultaten van deze gesprekken worden tijdens een evaluatiemoment met de directies besproken. Tijdens het slotmoment bleek alvast dat er meer dialoog op school nodig is en dat leerkrachten hier meer een rolmodel in moeten spelen. Tijdens het slotmoment was stand-upcomedian Erhan Demirci te gast in het Spectrumcollege. 

Respect voor elkaar centraal

"Vertrekkend vanuit zijn eigen ervaringen ging hij met de jongeren in gesprek. Het werd een mix van humor en serieuze gesprekken, waarbij respect voor elkaar centraal stond. Erhan nodigde de jongeren uit om naar zijn show te komen in het voorjaar. Het project is hiermee voorlopig afgerond. Maar we hopen een dialoog op gang gebracht te hebben tussen jongeren, die nog lang zal blijven nazinderen." (Hatice Baloglu, leerkracht islamitische godsdienst)

Dit project is een samenwerking van het Spectrumcollege, RIMO Limburg en Stad Beringen. De groepen werden deskundig begeleid door Layla Onlen, Mustafa Harraq, Joke Aerts en Katrien Franssens.