RIMO collega's op studiebezoek in Marseille

Studiereis Marseille
Marseille als prachtig decor voor een meerdaags studiebezoek

N.a.v. het 25-jarig bestaan van RIMO, zijn de RIMO collega's hun licht gaan opsteken in Marseille en kwamen ze met heel wat nieuwe indrukken en inspiratie terug in onze projecten.  De foto's van dit beeldverhaal geven alvast een eerste indruk van de vele en verschillende projecten die er werden bezocht.

 

Wat neem je mee uit Marseille?

We vroegen aan de deelnemers wat hen zoal is opgevallen tijdens deze studiereis en en wat ze hebben meegenomen uit Marseille.

Over Marseille, Moving*Marseille, de urban field trip

"De sfeer in de stad en in de verschillende projecten was een unieke ervaring voor mijn verdere carrière en persoonlijke leven."

"Echt sociaal werk is geen werk, maar een passie.  Dat heb ik hier in Marseille écht ervaren."

"Heel fijn om met stadskenners rond te trekken die ook de vergelijking met België kunnen maken.  Nadat ik alles wat heb kunnen laten bezinken, ga ik ongetwijfeld deze ervaringen kunnen gebruiken."

"Ik ben met zeer veel vooroordelen naar Marseille gekomen.  Maar door de bezoeken en contacten is dit beeld veranderd.  Ik vind Marseille een diverse en warme stad, met een open houding.  Een stad waar mensen willen en ook moeten om elkaar geven omdat de politiek dat niet doet."

"Samenleven kan ook anders.  Als er meer publieke ruimte is en als je alle culturen mengt."

"Alles is nieuw voor mij.  Dus op korte tijd heb ik zeer veel informatie gekregen en me een goed beeld kunnen vormen.  Niet alleen van Marseille, maar ook wat dit voor mijn collega's heeft betekend en wat de overeenkomsten en verschillen zijn met onze projecten.  Dus op die manier ook veel bijgeleerd over RIMO en waar de collega's mee bezig zijn."

Over diversiteit en samenleven

"De superdiversiteit en de geschiedenis van de stad en de culturen die daarmee gepaard gaan, maken dat het identiteitsthema er achterhaald is en dt is prachtig!"

"De melting pot werkt er al honderden jaren, dan moet het in onze samenleving ook kunnen."

"Een diverse stad waar de verschillende culturen door elkaar wonen en leven, maar waar ook de armoede opvallend is."

"Het zijn en laten zijn van elkaar, de superdiversiteit in Marseille, waarbij ieder zichzelf kan zijn zonder het hokjes-denken zoals je dat bij ons altijd ziet."

"L'Arbre de L'Espérence of visueel tonen dat mensen zich willen engageren om met respect voor elkaar samen te leven."

Over samenwerken en nieuwe verbindingen

"Zorg voor verbondenheid met onverwachte partners en de som van de delen is méér van één."

"De financiering van de projecten verloopt in Marseille anders.  Het feit dat privé ondernemingen vaker betrokken worden, vind ik vanuit maatschappelijk oogpunt heel interessant."

"Het project Friche la Belle de Mai of het idee dat er zoveel verschillende initiatieven vanuit zoveel verschillende hoeken en invalshoeken en voor zo'n divers publiek op een relatief beperkte oppervlakte naast en vooral met elkaar bestaat en elkaar versterkt, is super."

Over participatie, ondernemingszin en werk van onderuit (bij een afwezige overheid)

"Er worden heel wat initiatieven genomen van onderuit.  Mensen nemen zelf het heft in handen en doen gewoon."

"Basiswerk zonder overheid is ook méér ruimte en vrijheid, én meer activisme."

"Projecten van onderuit worden veel meer gedragen, minder middelen maakt dat er meer ruimte komt voor echte creativiteit."

"Er niet van uitgaan dat alles moet gesubsidieerd worden om gerealiseerd te kunnen worden.  Niet alles moet door professionals gerund kunnen worden."

"Een meer afwezige overheid is een niet-storende overheid en doet meer appèl aan het middenveld om haar verantwoordelijkheid te nemen en dat geeft mensen ook goesting."

Over tijdelijke invulling en tijdelijkheid én experiment

"Meer ruimte maken voor experimenten, ook al is het tijdelijk. We mogen ons niet laten verlammen door tijdelijkheid."

"Initiatieven minder laten afhangen van het 'structureel' kunnen maken.  Dit blijft belangrijk, maar het mag ons niet weerhouden om ervoor te gaan."

"Projecten hoeven niet altijd geworteld te zijn, experiment is goed.  Projecten komen en gaan."

"Tijdelijkheid kan een obstakel zijn, maar geen hindernis."

Over een houding

"Voir grand, commencer petit, aller vite.; deze ga ik nog meer gebruiken, gewoon doen, ook al lijken de kaders of voorwaarden nog niet 100% in orde."

"Door bepaalde bevolkingsgroepen (bvb. daklozen) op een minder beoordelende manier te benaderen, krijgen mensen meer kansen om hun leven zelf terug in handen te nemen."

"Soms moeten wij een beetje andersom durven denken en dingen ook de kans geven om te mislukken."

"Het proces is zeker zo belangrijk als het doel."

"Positieve sfeer onder de mensen.  het benadrukken van kansen in plaats van problemen."

Over en voor RIMO

"Ons meer, beter en anders organiseren op experimenteren.  We zijn te braaf.  Moet alles structureel ingebed worden?"

"Inzetten op talenten die mensen heben zoals bvb. bij Acta Vista."

"Opleiding en een vak leren, kan hand in hand gaan met sociaal welzijn van de deelnemers."

"Namen verzamelen, samen achter iets gaan staan en dat visueel maken."

"Structurele financiering zoals RIMO heeft is een zegen, want zo kan je op lange termijn iets ontwikkelen.  Het kan echter ook een valkuil zijn omdat je als organisatie ook wat in een dwangbuis wordt gestoken.  Hier in Marseille bloeien duizend bloemen en dat moet ook bij RIMO mogelijk blijven."

"Sterker betrekken van ondernemers, creatieve mensen en vrijwilligersorganisaties bij onze pojecten en bij de algemene werking."

"Zoeken naar nieuwe partners buiten de overheid, zoeken naar versnellers."

"Gebruik maken van netwerken, nieuwe bronnen aanboren, leren van elkaar.  Je hoeft het niet alleen te doen."

"Lab Zéro is zeer inspirerend geweest.  het preventief werken om in 72u de daklozen van straat te halen en dan 50 organisaties van verschillende strekkingen laten samenwerken om hen te reïntegreren is zeker iets om mee te nemen."

"Ondersteunen van bewonersinitiatief, hoe klein ook."

"Ik heb ontzettend veel inspiratie opgedaan in Marseille.  Enerzijds door de verschillende projecten die we bezocht hebben, en de verhalen tussendoor tijdens de wandelingen.  Anderzijds heb ik veel contact gehad met de medewerkers over hun concrete projecten en persoonlijke ideeën.  Dat neem ik als bestuurder zeker mee terug.  Hopelijk volgen er nog meer uitwisselingsmomenten en interessante discussies."

 

Meer weten over de bezochte projecten?

 

Met dank aan onze gidsen ter plaatse:

Joke Quintens en Dirk Chauvaux
Transitioneur “Making City Together”
Designer and facilitator co-creation
Living Lab & Urban Field Trips Moving*Marseille
www.movingmarseille.com
www.dwarsdenkers.be
0032 474 97 62 72
 

https://www.facebook.com/movingmarseille/

https://www.instagram.com/movingmarseille/