RIMO Limburg in de media

pers en communicatie
Pers & communicatie in 2016

RIMO Limburg wil haar realisaties op vlak van buurt- en opbouwwerk graag delen met het grote publiek.

We zetten daarvoor onze website, social mediakanalen en RIMO-magazine in dat we 4 keer per jaar publiceren. Daarnaast proberen we de geschreven en de audiovisuele pers te overtuigen om te berichten over onze activiteiten.

In de volgende presentatie die voorgesteld werd tijdens onze laatste algemene vergadering, geven we een overzicht van onze communicatieacties en de mediabelangstelling in 2016. Omdat veel mensen vroegen om die presentatie nog eens in detail te kunnen bekijken, plaatsen we de ze ook op onze website.