SOMA-vrijwilligers bereiden (feest)jaar voor

soma-groep
Opbouwwerkers en vrijwilligers: het sterke team achter armoedevereniging SOMA

Opbouwwerkers Joke Aerts en Geert Desmet vinden het heel belangrijk om de talenten en krachten van mensen in armoede in te zetten in de werking van SOMA, een erkende vereniging waar armen het woord nemen in Maasmechelen. Omdat 2017 een bijzonder jaar wordt voor SOMA, trokken ze met de vrijwilligers op vrijwilligersdriedaagse naar de Veluwe in Nederland.

20 jaar SOMA

Opbouwwerker Joke Aerts: ‘SOMA bestaat dit jaar 20 jaar en dat vraagt om iets extra. Extra inzet, maar ook extra waardering. Daarom organiseerden we voor het eerst een driedaagse.’

Inspiratie opdoen bij de buren

Tijdens de driedaagse was er ruimte om inspiratie op te doen en te leren van de noorderburen.

Joke: ‘Onderweg lasten we een stop in en bezochten we Café BUUR in Nijmegen: een bewonersinitiatief om eenzaamheid tegen te gaan. Daar kregen we uitleg over hun werking en konden we lekker lunchen.’

Evalueren en plannen

Aangekomen in de Veluwe was er tijd om de koppen bij elkaar te steken en even terug te blikken op 2016 en vooruit te blikken naar 2017.

Joke: ‘Samen evalueerden we het voorbije werkjaar. Elke vrijwilliger mocht twee dingen kiezen die hij/zij zeker opnieuw wilde doen en ééntje dat niet voor herhaling vatbaar was. Daarnaast hebben we de jaarplanning voor 2017 opgemaakt. Dit jaar willen we SOMA beter bekend maken bij het publiek en meer draagvlak voor armoede creëren in Maasmechelen. Natuurlijk willen we ook ons twintigjarig bestaan op een mooie manier vieren.’

Teambuilding

De driedaagse vormde een mooie gelegenheid om de band tussen de vrijwilligers te versterken en hun teamgeest een boost te geesten. De werking van SOMA wordt immers gedragen door vrijwilligers. Zeswekelijks zitten ze samen om het reilen en zeilen van SOMA te bespreken.

Joke: ‘We hebben heel wat aandacht besteed aan teambuilding en aan het elkaar (nog) beter leren kennen via methodieken en spelletjes. De vrijwilligers hebben hun waardering voor elkaars werk uitgesproken en er was veel aandacht voor ieders talent. Natuurlijk was er ook tijd voor ontspanning: een avondje bowling, een spelletjesavond, een fikse wandeling en een ontsnapping uit een gevangenis …’

Projecten