Vacature opbouwwerker

vacature
2 halftijdse functies en aanleg werfreserve

RIMO Limburg zoekt:

 • Een gedreven opbouwwerker (5/10 VTE, onbepaalde duur) voor de werking van Onder Ons in Sint-Truiden met indiensttreding op 1 februari 2018

 • Een gedreven opbouwwerker (5/10 VTE, gedurende 1 jaar) voor de werking van buurtgerichte zorg in Peer en Bocholt met indiensttreding op 15 januari 2018

en legt tegelijk een werfreserve voor 1 jaar aan.

 

Zoek je een maatschappelijk geëngageerde job?  Leg je vlot contact met kwetsbare doelgroepen?  Kan je strategisch denken/handelen? Ben je goed in netwerken?

 

Dan is deze job misschien iets voor jou!

Opbouwwerkers zetten in op het garanderen van grondrechten voor maatschappelijk kwetsbare groepen.  Ze versterken achtergestelde individuen en groepen zodat zij meer greep krijgen op hun situatie en hun omgeving.  In de projecten staan groepsprocessen, participatie, empowerment en emancipatie van de doelgroep centraal.  Daarnaast werkt een opbouwwerker ook beleidsgericht om te komen tot structurele veranderingen voor gemeenschappelijke problemen van die achterstelling.

 

 • Onder Ons: We zoeken een gedreven opbouwwerker die werkt aan de uitbouw van Onder Ons als vereniging waar armen het woord nemen: ontmoeting, vrije tijdsactiviteiten, vorming, participatie, belangenbehartiging zijn kernelementen.  Vanuit de basisvoorziening brengt de opbouwwerker, in nauwe samenwerking met de vrijwilligers, collectieve drempels bij maatschappelijke dienstverlening in kaart en gaat hij op basis hiervan in dialoog met lokale organisaties en overheden.

 • Buurtgerichte zorg: de opbouwwerker ondersteunt lokale besturen bij de uitrol van het project buurtgerichte zorg.  Met het project bieden lokale besturen een antwoord op de onderbescherming bij kwetsbare senioren: een bezoekersteam van vrijwilligers wordt opgeleid, informeert kwetsbare senioren en spoort onderliggende noden op.  De zorgnetwerkcoördinator brengt formele zorg binnen, de opbouwwerker gaat op zoek naar buurtgezellen, die kleine zorgtaken opnemen.

 

Solliciteren kan per mail op claudia.mellebeek@rimo.be

We verwachten de motivatiebrieven met CV ten laatste op 11 december 2017.  Een eerste selectie gebeurt op basis hiervan.  Nadien volgt een schriftelijke proef op maandag 18 december 2017. Op basis van een selectie van de schriftelijke proef, hebben de sollicitatiegesprekken plaats op 4 januari 2018.

 

Bekijk hier de volledige vacature in pdf met info over:

 • arbeidsvoorwaarden
 • praktische informatie
 • plaats in het organogram
 • doel van de functie
 • verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • werkomstandigheden
 • organisatie-specifieke en functie-specifieke competenties
Projecten