Uitmuntend Limburg

Uitmuntend Limburg!

RIMO Limburg is een van de stichtende leden van de vzw Uitmuntend Limburg die het e-portemonnee-systeem wil helpen uitrollen in de hele provincie Limburg.

Duurzaam waarderingssysteem

Uitmuntend Limburg is een Limburgs waarderingssysteem dat mensen, organisaties, bedrijven en overheden verbindt en activeert rond 3 grote thema's: duurzaamheid, gemeenschapszin en lokale producten.

Via creatieve campagnes en actviteiten samen met partners nodigen we alle Limburgers uit om met concrete daden duurzaam hun steentje bij te dragen aan een uitmuntend Limburg.

Complementaire munt

Uitmuntend Limburg is de vzw die de bestaande complementaire munt e-portemonnee van de oprichter Limburg.net zal overnemen en samen met de stichtende leden zal verbreden naar meer actieve gebruikers.  Nu reeds zijn een 10-tal Limburgse gemeenten en enkele duizenden burgers actief met hun e-portemonnee.  Uitmuntend Limburg wil àlle Limburgse gemeenten actief betrekken, en ook bedrijven en andere organisaties voor deze munt warm maken om zo hun sociale- en duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren.

Nieuws