Trefpunt Armoede

Fakkeltocht op 17 oktober

In 2010 richtte RIMO Limburg in samenwerking met de provincie Limburg het Trefpunt Armoede op om Limburgse armoedeverenigingen extra te ondersteunen. Het Trefpunt vormde een antwoord op de vraag van Limburgse armoedeverenigingen om bovenlokaal samen te werken om de dynamiek van armoedebestrijding te versterken.

Het Trefpunt Armoede versterkt mensen in armoede en armoedeverenigingen. Het bundelt de krachten om armoede te bestrijden en bouwt een sterk netwerk van armoedeverenigingen en partners uit. Het neemt standpunten in en formuleert adviezen.

Activiteiten

 • Trefdagen
  Het Trefpunt Armoede organiseert trefdagen voor armoedeverenigingen om informatie uit te wisselen en te leren van elkaar. Een werkgroep met afgevaardigden van de Limburgse armoedeverenigingen bereidt de trefdagen voor.
   
 • Limburgs Steunpunt OCMW’s (LSO)
  In het LSO treedt het Trefpunt Armoede in dialoog met de OCMW's. Dit structureel overlegorgaan met afgevaardigden van OCMW’s en armoedeverenigingen kaart knelpunten in de sociale dienstverlening aan en zoekt samen naar oplossingen.
   
 • Budget in Zicht (BIZ)
  Budget in Zicht is een samenwerkingsverband tussen de Limburgse OCMW’s, CAW Limburg en het Trefpunt Armoede. BIZ neemt preventieve initiatieven ter voorkoming van schuldenlast. Het biedt ondersteuning om tot een toegankelijke, cliëntgerichte en integrale schuld- en budgethulpverlening te komen.
   
 • 17 oktober - werelddag van verzet tegen extreme armoede
  Ieder jaar treden de Limburgse armoedeverenigingen op 17 oktober gezamenlijk naar buiten om een sterk signaal te geven van verzet tegen armoede. Het Trefpunt Armoede en de werkgroep 17 oktober organiseren die dag een manifestatie met fakkeltocht om hun beleidsaanbevelingen kracht bij te zetten.
   
 • Maandelijkse nieuwsbrief
  Het Trefpunt Armoede brengt maandelijks een digitale nieuwsbrief uit voor armoedeverenigingen en welzijnsorganisaties met relevante artikels en aankondigingen.
   
 • Op pad bij de verenigingen
  Als koepelorganisatie is het belangrijk om dicht bij de verenigingen te staan: op de hoogte zijn van activiteiten en hun visie op armoedegerelateerde thema’s kennen. We willen hen maximaal betrekken bij de acties van het Trefpunt Armoede.

  Het Trefpunt Armoede kan welzijnsorganisaties informeren over het ruime aanbod verenigingen, de meerwaarde die zij hebben voor kwetsbare mensen en over wat de armoedeverenigingen voor de instanties zelf kunnen betekenen.


Bezoek de website van het Trefpunt Armoede: www.trefpuntarmoede.org

Nieuws