Brede School Beringen

 

Na school willen kinderen graag leuke hobby’s beoefenen. Ouders zijn vaak nog aan het werk als de schoolpoorten sluiten.

 

https://www.facebook.com/Bredeschoolberingenmijn/videos/387105075442827/

 

 

Ontstaan

 

Brede School Beringen is in 2016 opgericht in Beringen-Mijn onder de naam vzw De Terrilling. Ondertussen is het project actief in 4 verschillende scholen: Xplow, STRAF! School met lef, O.B.A.M.A school en Westakker.

 

 

Talentontdekking en -ontwikkeling van kinderen

 

Met Brede School Beringen willen we samenwerken met verschillende sectoren en partners aan een brede leer- en leefomgeving in de vrije tijd en op school met als doel maximale ontwikkelingskansen te creëren voor alle kinderen en jongeren in de buurt. Concreet zetten we in op de talentontdekking en -ontwikkeling van kinderen uit de buurt met extra aandacht voor de meest kwetsbare kinderen.

 

 

 

 

Jeugd- en sportaanbod

 

We leiden samen met partners zo veel mogelijk toe naar het reguliere jeugd- en sportaanbod uit de omgeving. Via proefdagen kunnen kinderen tijdens de maand september gratis kennismaken met het aanbod en zo deelnemen aan de activiteiten. Daarnaast ondersteunen we kwetsbare gezinnen om drempels te overwinnen op financieel vlak, maar ook op vlak van bereikbaarheid of onbekendheid. Ook gaan we met de sport- en jeugdverenigingen aan de slag om deze drempels bespreekbaar te maken en weg te werken. In mei organiseren we een vakantiesalon. Hier willen we het zomeraanbod bekend maken bij de gezinnen.

 

 

Laagdrempelig naschools aanbod

 

In samenwerking met de scholen en vrijwilligers bieden we een laagdrempelig naschools aanbod aan met bijzondere aandacht voor gezinnen die de weg niet vinden naar het reguliere aanbod. Deze activiteiten veranderen om de 3 maanden. Zo willen we de kinderen laten kennismaken met verschillende vrijetijdsactiviteiten zoals schaken, toneel, muziek, tekenen, voetbal, koken, breien enz. We richten ons niet enkel op de kinderen van de betrokken scholen: alle kinderen uit de buurt zijn welkom. Via het naschools aanbod willen we kinderen warm maken en toeleiden naar het reguliere aanbod. Via huisbezoeken zetten we extra in om ook deze kinderen te bereiken.

 

 

Ouder- en buurtbetrokkenheid

 

Het project richt zich specifiek naar lagere schoolkinderen, maar de inzet op ouderbetrokkenheid is vanzelfsprekend verbonden met de doelgroep. Aandacht enerzijds voor de verlaging van drempels bij ouders en anderzijds voor hun engagement bij het naschools aanbod is een belangrijk principe in het project. Met het project wordt er ook gewerkt aan buurtbetrokkenheid. We zetten de buurt zoveel mogelijk in om de doelstellingen van het project te bereiken. Vrijwilligers uit de buurt worden betrokken bij het organiseren van de activiteiten en het wandelen tussen scholen.

 

 

Sterk partnernetwerk

 

De Brede School werkt samen met een breed netwerk van partners zoals jeugd- en sportverenigingen, stad Beringen, BKO, Rap op Stap enz. Tijdens het outreachend werk kunnen we gezinnen dan ook warm doorverwijzen indien nodig. De Brede School participeert aan verschillende overlegmomenten zoals Huis van het Kind, lokaal fonds vrije tijdsparticipatie, buurtgericht netwerk enz. Signalen die we opvangen van de gezinnen nemen we mee naar deze contactmomenten en naar het beleid. Samen wordt er gezocht naar structurele oplossingen voor collectieve problemen.

 

Beringen-Mijn
Houtpark 20
3581 Beringen


Meer weten

Lien Vanlangenaeker

0492 22 44 69

lien.vanlangenaeker@saamolimburg.be


 

Na school willen kinderen graag leuke hobby’s beoefenen. Ouders zijn vaak nog aan het werk als de schoolpoorten sluiten.

 

https://www.facebook.com/Bredeschoolberingenmijn/videos/387105075442827/

 

 

Ontstaan

 

Brede School Beringen is in 2016 opgericht in Beringen-Mijn onder de naam vzw De Terrilling. Ondertussen is het project actief in 4 verschillende scholen: Xplow, STRAF! School met lef, O.B.A.M.A school en Westakker.

 

 

Talentontdekking en -ontwikkeling van kinderen

 

Met Brede School Beringen willen we samenwerken met verschillende sectoren en partners aan een brede leer- en leefomgeving in de vrije tijd en op school met als doel maximale ontwikkelingskansen te creëren voor alle kinderen en jongeren in de buurt. Concreet zetten we in op de talentontdekking en -ontwikkeling van kinderen uit de buurt met extra aandacht voor de meest kwetsbare kinderen.

 

 

 

 

Jeugd- en sportaanbod

 

We leiden samen met partners zo veel mogelijk toe naar het reguliere jeugd- en sportaanbod uit de omgeving. Via proefdagen kunnen kinderen tijdens de maand september gratis kennismaken met het aanbod en zo deelnemen aan de activiteiten. Daarnaast ondersteunen we kwetsbare gezinnen om drempels te overwinnen op financieel vlak, maar ook op vlak van bereikbaarheid of onbekendheid. Ook gaan we met de sport- en jeugdverenigingen aan de slag om deze drempels bespreekbaar te maken en weg te werken. In mei organiseren we een vakantiesalon. Hier willen we het zomeraanbod bekend maken bij de gezinnen.

 

 

Laagdrempelig naschools aanbod

 

In samenwerking met de scholen en vrijwilligers bieden we een laagdrempelig naschools aanbod aan met bijzondere aandacht voor gezinnen die de weg niet vinden naar het reguliere aanbod. Deze activiteiten veranderen om de 3 maanden. Zo willen we de kinderen laten kennismaken met verschillende vrijetijdsactiviteiten zoals schaken, toneel, muziek, tekenen, voetbal, koken, breien enz. We richten ons niet enkel op de kinderen van de betrokken scholen: alle kinderen uit de buurt zijn welkom. Via het naschools aanbod willen we kinderen warm maken en toeleiden naar het reguliere aanbod. Via huisbezoeken zetten we extra in om ook deze kinderen te bereiken.

 

 

Ouder- en buurtbetrokkenheid

 

Het project richt zich specifiek naar lagere schoolkinderen, maar de inzet op ouderbetrokkenheid is vanzelfsprekend verbonden met de doelgroep. Aandacht enerzijds voor de verlaging van drempels bij ouders en anderzijds voor hun engagement bij het naschools aanbod is een belangrijk principe in het project. Met het project wordt er ook gewerkt aan buurtbetrokkenheid. We zetten de buurt zoveel mogelijk in om de doelstellingen van het project te bereiken. Vrijwilligers uit de buurt worden betrokken bij het organiseren van de activiteiten en het wandelen tussen scholen.

 

 

Sterk partnernetwerk

 

De Brede School werkt samen met een breed netwerk van partners zoals jeugd- en sportverenigingen, stad Beringen, BKO, Rap op Stap enz. Tijdens het outreachend werk kunnen we gezinnen dan ook warm doorverwijzen indien nodig. De Brede School participeert aan verschillende overlegmomenten zoals Huis van het Kind, lokaal fonds vrije tijdsparticipatie, buurtgericht netwerk enz. Signalen die we opvangen van de gezinnen nemen we mee naar deze contactmomenten en naar het beleid. Samen wordt er gezocht naar structurele oplossingen voor collectieve problemen.

 


Terug naar projecten