Wat we doen

Wat we doen

Dag in dag uit zijn onze medewerkers aan de slag in onze projecten en basiswerkingen.
Ze doen dit samen met kwetsbare groepen, vrijwilligers, organisaties en beleidsmakers.
Samen realiseren ze onze missie en schrijven ze een stukje geschiedenis.

De keuzes die we als SAAMO Limburg op lange termijn maken,
worden in een meerjarenplan gegoten. Ieder jaar wordt dit verder verfijnd in een voortgangsrapport.

Thema's Projecten

“Kunnen wij voor jou iets betekenen?
Neem dan contact met ons op.”
(algemeen directeur Claudia Mellebeek)

Contact