Samenlevingsopbouw

ID van Samenlevingsopbouw

RIMO Limburg 

is een wervelende, sociale organisatie met meer dan 50 gedreven medewerkers, 10 bestuursleden en honderden enthousiaste vrijwilligers. We maken deel uit van de sector Samenlevingsopbouw.

 

Onze onafhankelijke en pluralistische vzw werd opgericht in 1993. We worden erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, lokale besturen en diverse fondsen.

 

Samen met mensen in kwetsbare situaties

zetten we opbouwwerkprojecten op in heel de provincie Limburg.

 

Samen met lokale besturen, huisvestingsmaatschappijen, scholen en welzijnsorganisaties

zijn onze opbouwwerkers dag in dag uit aan de slag in onze projecten en basiswerkingen om onze missie te realiseren en een stukje geschiedenis te schrijven.

 

Samenlevingsopbouw

Samenlevingsopbouw is niet enkel in Limburg actief, maar ook in andere steden en provincies in Vlaanderen en Brussel.

Ons doel Ons team